Rreth nesh:

German Plast është kompani gjermano-kosovare për prodhimin e gypave të ujësjellësit.

E themeluar si rezultat i një investimi gjerman, përkrahur nga Banka Gjermane për Zhvillim KfW, German Plast filloi operimin në vitin 2015, me qendër në Junik.

Kompania ofron produkte të cilësisë më të lartë për tregun vendor dhe ndërkombëtar. Duke shfrytëzuar makineritë e teknologjisë së fundit, German Plast ofron produktet më të rafinuara të fushës, me efikasitet të krahasueshëm me kompanitë më prestigjioze evropiane.

Klientët e German Plast vijnë nga sektori publik dhe ai privat. Mision i palëkundur i kompanisë është ofrimi i produkteve të cilësisë kulmore, përcjellë me shërbim profesional dhe të dedikuar.

Produktet

German Plast prodhon gjithsej 48 lloje të gypave të ujësjellësit, me cilësi HDPE 100 dhe HDPE 100RC të madhësisë prej Ø50 deri Ø250.
Produktet tona janë të licencuara sipas standardeve PAS 99, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007.
1

HDPE 100 dhe HDPE 100RC të madhësisë prej Ø50 deri Ø250.

German Plast prodhon gjithsej 48 lloje të gypave të ujësjellësit, me cilësi HDPE 100 dhe HDPE 100RC të madhësisë prej Ø50 deri Ø250.Produktet tona janë të licencuara sipas standardeve PAS 99, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007.

2

HDPE 100 dhe HDPE 100RC të madhësisë prej Ø50 deri Ø250

German Plast prodhon gjithsej 48 lloje të gypave të ujësjellësit, me cilësi HDPE 100 dhe HDPE 100RC të madhësisë prej Ø50 deri Ø250. Produktet tona janë të licencuara sipas standardeve PAS 99, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007

Cilësia

Materiali HDPE ka përparësi të shumta krahasuar me materialet tradicionale të përdorura për prodhimin e gypave.
Është shumë lehtë i përpunueshëm.
Gypat janë të thjeshtë për t’u instaluar, janë të lehtë në peshë, fleksibilë dhe lehtësisht montohen për të krijuar një rrjet që nuk do të pikojë asnjëherë.
Kanë cilësi e lartë sipas standardeve ndërkombëtare. Shtresa e jashtme është e zezë me 4 vija të kaltra.

Gypat janë rezistentë ndaj shtypjes 9.6, 10, 12.5 dhe 16 bar.Lënda e parë ka një dendësi të lartë dhe një shpërndarje bimodale të masës molekulare. Ky material i plotëson standardet ndërkombëtare për prodhimin e gypave të ujit të pijshëm sipas standardit ISO 9001.

Stafi

German Plast ka staf të kualifikuar në të gjitha fushat e nevojshme të veprimtarisë gjegjëse, duke filluar nga prodhimi, inxhinieria, ekonomia dhe kontrolli i cilësisë.

Bashkpunëtorët tanë

Na kontaktoni

Si të na gjeni

  • ADDRESSJunik, 51 050, Kosovë
  • PHONE+386 49 766 804 / +386 49 848 584
  • EMAIL[email protected]